Относно

Образование

Завършва магистърска степен по специалност Приложна психология в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.

Квалификации
  • Квалификация Интегративна психотерапия, Медицински университет Пловдив;
  • Квалификация Психология и психотерапия на кризисните състояния, Медицински университет Пловдив;
  • Курс Медицинска психология, Медицински университет Пловдив;
  • Обучение EMDR психотерапия – основни принципи и приложение;
  • Обучение Интензивен трейнинг с OH карти;
  • Участие в психодрама семинар;
  • Провеждане на практическо обучение в реална работна среда в комплекс Онкологичен център.
Биография

След успешното си завършване до момента Гюлджан Пандур развива своята самостоятелна практика в Пловдив. Владее турски език.