Какво е EMDR терапия


EMDR е психотерапевтичен подход, считан за един от най-ефективните начини за лечение на посттравматичен стрес. С други думи можем да наречем и EMDR подход за работа с травма.

Това е странвително нов подход в психотерапията. EMDR е съкращение от Eye Movement Desensitization and Reprocessing, в превод на български “Десенситизация и Повторна Преработка на Информация посредством Движение на Очите”. Подходът използва билатерална стимулация чрез движения на очите, което ускорява процеса на преработване на травматични спомени.

EMDR може да се използва като начин за третиране на всякаква психологическа проблематика, но е особено предпочитан за работа с травматични събития.

В основата на този подход стои модел за преработка на информацията, според който човешкото страдание е резултат от неадаптивни модели на поведение. Тези неадаптивни модели на поведение са следствия на непреработени травматични спомени. Това са спомени, които са останали сурови в паметта, изолирани от останалите житейски спомени на човека и най-вече откъснати от ресурсните спомени. Когато тези „сурови“ спомени бъдат несъзнателно извикани от различни ситуации, човек реагира по подобен начин, както в травматичния спомен, често без дори да си дава сметка за това.

Целта на EMDR е да се достигне до непреработените спомени, които са в основата на настоящата проблематика на клиента, и да се преработят с подкрепата от терапевта. По този начин травматичният спомен става по-малко болезнен и човекът добива способност да разграничава миналото тежко преживяване от настоящата ситуация. Така клиентът получава възможност за избор на различна реакция.

EMDR е структуриран подход с ясно определени стъпки и фази на работа. Противно на разпространени заблуди относно този подход, е важно клиентът да знае, че преработването на спомени се осъществява, докато човекът е в будно състояние и има пълен контрол над случващото се.

EMDR активира естествената способност на нервната система да се самоизлекува чрез движението на очите, което наподобява движението им по време на сън, във фазата, в която сънуваме. Това обаче се случва в будно състояние и с насочването от страна на терапевта, което подпомага преработването на травматични преживявания.

EMDR терапията работи с миналите травматични спомени на клиента, с настоящите отключващи фактори на неприятните преживявания и подпомага изграждането на по-адаптивни бъдещи модели за справяне.

EMDR е особено ефективен подход за терапия на преживени травматични събития, тоест на спомена за събития, които са се случили на клиента, без той или тя да има контрол над случващото се. Такива може да са внезапна загуба, инциденти, медицински интервенции, преживяно насилие, заплаха, продължителен период на силен стрес.